Ctrl+Shift+znak broja: format datuma

Prečac Ctrl+Shift+znak broja (#) je primijeniti format datuma s danom, mjesecom i godinom, što je isto kao i prečac Ctrl+Shift+3 .

Korak 1: Odaberite podatke za koje želite promijeniti format datuma;

Korak 2: Pritisnite i držite Ctrl i Shift tipke, a zatim pritisnite ' Znak broja (#) ' s tipkovnice. Datum se promijenio iz MM/DD/GGGG u DD-MMM-GG kada se pritisne prečac Ctrl+Shift+znak broja (#).Provjerite Više Excel prečaca