Ctrl+Shift+strelica prema dolje: proširite na posljednju nepraznu ćeliju u stupcu

Prečac Ctrl+Shift+strelica prema dolje je proširiti odabir stupca na zadnju nepraznu ćeliju ili na sljedeću nepraznu ćeliju ako je sljedeća ćelija prazna.

1. Proširite odabir na prvu nepraznu ćeliju u istom stupcu: Kada je pokazivač iznad raspona podataka, prečac će odabrati ćelije do prve neprazne ćelije na radnom listu.

Korak 1: kliknite bilo gdje na radnom listu, npr. ćeliju B1;Korak 2: Pritisnite i držite ' Ctrl 'ključ i ' Shift tipku ', zatim pritisnite ' Strelica prema dolje ' ključ.

2. Proširite odabir na sljedeću nepraznu ćeliju: Kada je pokazivač u rasponu podataka, prečac će odabrati donji rub raspona podataka.

1. korak: kliknite bilo gdje na radnom listu, npr. ćeliju B3;

Korak 2: Pritisnite i držite ' Ctrl 'ključ i ' Shift tipku ', zatim pritisnite ' Strelica prema dolje ' ključ.