Ctrl+Shift+): Otkrij stupce

Prečac Ctrl+Shift+) je da otkrijete odabrane stupce. Provjerite prečac ' Ctrl+0 ' da vidite kako sakriti stupce.

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu koja sadrži skrivene stupce;

Korak 2: Pritisnite i držite tipke Ctrl i Shift, a zatim pritisnite znak desne zagrade ( ) ).

Provjerite Više Excel prečaca