Ctrl+K: Stvorite hipervezu

Prečac Ctrl+K je stvaranje ili uređivanje hiperveze. Molimo pogledajte kako dodati hipervezu .

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu;

Korak 2: Pritisnite i držite ' Ctrl ' tipka s tipkovnice, a zatim kliknite slovo ' K ';Korak 3: Umetnite hipervezu u prozor, na primjer, upišite web stranicu 'https://excelnotes.com/' u adresni okvir;

Korak 4: Kliknite ' u redu ' za stvaranje veze.

Provjerite Više Excel prečaca