Ctrl+H: Prikaži okvir 'Pronađi i zamijeni'.

Prečac Ctrl+H prikazat će se ' Pronađite i zamijenite ' dijaloški okvir, a informacije možete zamijeniti odavde. Zadani prozor je ' Zamijeniti 'prozor.

Za otvaranje dijaloškog okvira s ' Pronaći ' kao zadani prozor, upotrijebite prečac ' Ctrl+F '.

Korak 1: Kliknite bilo gdje na radnom listu;2. korak: kliknite na ' Ctrl ' tipku s tipkovnice i držite je, a zatim kliknite slovo ' H '.

Korak 3: Upišite tekst ili brojeve u prvi okvir i upišite tekst ili brojeve kojima ćete zamijeniti u drugi okvir.

Korak 4: Kliknite ' Zamjeni sve ' ako želite zamijeniti sav tekst, ili kliknite ' Zamijeniti ' ako želite samo jednom zamijeniti tekst.

Korak 5: Kada kliknete ' Zamjeni sve ', vidjet ćete obavijest kada je zadatak završen. 'Sve je gotovo. Napravili smo 9 zamjena.

The Pronađite i zamijenite pojavljuje se dijaloški okvir sa zadanim prozorom ' Zamijeniti ' kada pritisnete prečac Ctrl+H .