Ctrl+F12: Prikaži otvoren prozor datoteke

Prečac Ctrl+F12 je prikazati Otvorite datoteku dijaloški okvir.

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu;

Korak 2: Pritisnite i držite Ctrl tipku, zatim pritisnite F12 tipku s tipkovnice. The Otvorite datoteku otvorit će se prozor.Provjerite Više Excel prečaca