Ctrl+F1: prikazuje ili sakriva vrpcu

Prečac Ctrl+F1 je za prikaz ili skrivanje vrpce.

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu (npr. B2);

Korak 2: Pritisnite i držite Ctrl tipku i pritisnite F1 s tipkovnice. Vrpca će nestati, a ponovno će se pojaviti kada ponovno pritisnete prečac.Provjerite Više Excel prečaca