Ctrl+E: Flash Fill

Prečac Ctrl+E je automatsko prepoznavanje uzorka i 'Flash Fill' trenutnog stupca. Flash fill je nova značajka od Excela 2016. Izuzetno je korisna pri stvaranju novog stupca na temelju trenutnih podataka.

Korak 1: kliknite bilo koju ćeliju pored raspona podataka (ne radi ako kliknete ćeliju daleko od raspona podataka);

Korak 2: Upišite pravilo na temelju trenutnog raspona podataka u ćeliji, npr. za spajanje imena i prezimena, upišite 'Liam Johnson' u ćeliju;Korak 3: Pritisnite tipku 'Enter' za pomicanje kursora izvan ćelije i prelazak na ćeliju ispod;

Korak 4: Pritisnite i držite tipku 'Ctrl' na tipkovnici, zatim pritisnite slovo 'E'. Sve ćelije u stupcu sada su ispunjene imenom i prezimenom na temelju stupaca A i B.

Za oblikovanje novog stupca isto kao i ostale stupce

Korak 1: Pomaknite kursor na zaglavlje bilo kojeg stupca s tekstom, npr. stupac A, i kliknite strelicu prema dolje kada postane crna;

Korak 2: Kliknite kist nakon što odaberete stupac;

Korak 3: Pomaknite kursor na zaglavlje novog stupca i kliknite kada se pretvori u kist;

Korak 4: Novi stupac ima isti format kao i drugi stupci, ali ćete možda morati prilagoditi širinu stupca kako bi odgovarala rasponu podataka.