Alt+strelica prema dolje: Otvorite izbornik

Prečac Alt + strelica prema dolje je otvaranje izbornika za odabranu ćeliju.

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju u stupcu (A2);

Korak 2: Pritisnite i držite Sve tipku i pritisnite ' strelica prema dolje '. Vidjet ćete padajući popis.Provjerite Više Excel prečaca