Alt+PageUp: prečac za jedan zaslon lijevo

Prečac Alt + PageUp je pomicanje jednog zaslona ulijevo na radnom listu. U nekim klavijaturama, PageUp Također PgUp .

Korak 1: Kliknite ćeliju na radnom listu koja nije na prvom zaslonu (pomičite pokazivač udesno dok ne vidite prvih nekoliko stupaca);

Korak 2: Pritisnite i držite ' Sve tipku ' i pritisnite ' PageUp ' tipka. Vidjet ćete da se kursor sada pomiče na prethodni zaslon.Provjerite Više Excel prečaca