Alt+Enter: Pokrenite novi redak u ćeliji

Prečac Alt + Enter je započeti novi red u istoj ćeliji.

Korak 1: Dvaput kliknite na ćeliju i pomaknite kursor na kraj sadržaja u ćeliji (npr. B3);

Korak 2: Pritisnite i držite ' SVE ', a zatim kliknite ' Unesi ' tipku s tipkovnice, kursor će započeti novi redak;Korak 3: Upišite riječi i pritisnite ' Unesi ' tipka za pomicanje kursora iz ćelije.

Provjerite Više Excel prečaca