8 uobičajenih pogrešaka u Excelu

#DIV/0! #N/A Greška #IME? #NULL! #NA JEDAN! #REF! #VRIJEDNOST! #######

Kada radite s Excelom, jedna ili više pogrešaka mogu se pojaviti u vašim podacima ili analizi. Svaka greška ima svoj razlog.

1. Što je #DIV/0! Greška?'#DIV/0!' pojavljuje se kada se broj podijeli ili s nulom (0) ili sa ćelijom koja ne sadrži vrijednost. Molimo provjerite nazivnik kada se pojavi ova pogreška.

Ako želite ispraviti ovu pogrešku, možete koristiti IF funkcija da se vrati prazno kada je nazivnik 0 ili prazan.

= IF(B1<>0,A1/B1,'')

2. Što je pogreška #N/A?

'#N/A' se pojavljuje kada vrijednost nije dostupna funkciji ili formuli.

Na primjer, kada koristite Vlookup funkcija , vrijednost pogreške #N/A označava da točan broj nije pronađen. U sljedećoj tablici vrijednost ćelije A3 je 78 koja se ne nalazi u stupcu D. Rezultat vraća #N/A.

3. Što je #NAME? Greška?

'#IME?' pojavljuje se kada pogrešno upišete naziv raspona ili naziv funkcije. Na primjer, za prosjek 3 i 4, formula bi trebala biti '=prosjek(3,4)'. '#IME?' pojavit će se kada upišete pogrešnu formulu '=prosjek(3,4)' gdje nedostaje posljednje slovo 'e'.

4. Što je #NULL! Greška?

'#NULL!' pojavljuje se kada navedete sjecište dvaju područja s netočnim operatorom raskrižja. Na primjer, dobit ćete #NULL! pogreška kada nedostaje zarez u formuli '=SUM(A1:A2 B1:B2)'.

5. Što je #NUM! Greška?

'#BROJ!' pojavljuje se kada formula ili funkcija sadrži nevažeće numeričke vrijednosti. Na primjer, LOG funkcija zahtijeva pozitivan realni broj. '#BROJ!' pojavit će se kada unesete negativan broj (npr. -10).

6. Što je #REF! Greška?

'#REF!' pojavljuje se kada referenca ćelije nije važeća, na primjer, u ćeliju A2, upišite formulu '=B2+D9', zatim izbrišite stupac D, vrijednost u A2 će vratiti #REF! pogreška.

7. Što je #VRIJEDNOST! Greška?

'#VRIJEDNOST!' pojavljuje se kada je u jednu formulu uključena druga vrsta podataka. Na primjer, formula '=A1+A2+A3+A4+A5' vraća #VRIJEDNOST! jer su uključeni i tekst i brojevi.

8. Što je '#######' pogreška?

'#######' se pojavljuje kada stupac nije dovoljno širok za prikaz svih znakova u ćeliji. Na primjer, ćelija A2 '30.5.2016' vratit će '#######' kada suzite stupac A.

Uobičajene pogreške preuzimanja